תעודות ואישורים

Quality managment system certificate
Quality managment system certificate
תעודה על מערכת ניהול איכות, רגבים
תעודה על מערכת ניהול איכות, רגבים
רשיון קבלן דו שנתי, 2017-2018
רשיון קבלן דו שנתי, 2017-2018
תעודת חבר התאחדות בוני הארץ, 2018
תעודת חבר התאחדות בוני הארץ, 2018
היתר בניה לרגבים בגדרה
היתר בניה לרגבים בגדרה
תעודת רישום כספק/קבלן במשרד הביטחון
תעודת רישום כספק/קבלן במשרד הביטחון
תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתי
תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתי
תעודה על מערכת ניהול האיכות של רגבים
תעודה על מערכת ניהול האיכות של רגבים
תעודת חבר התאחדות בוני הארץ, 2015
תעודת חבר התאחדות בוני הארץ, 2015
מכתב הערכה מהבנק הבינלאומי הראשון
מכתב הערכה מהבנק הבינלאומי הראשון
משרד השיכון והבינוי
משרד השיכון והבינוי